fbpx

Prime Dental - Radiologia

RTG Punktowe

Każdy z naszych gabinetów jest wyposażony w nowoczesny, punktowy aparat RTG (korzystamy z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku: RX DC HyperSphere oraz RX DC Extend), który wykonuje zdjęcia pojedynczych zębów. Zdjęcia pojawią się natychmiast po wykonaniu na ekranie komputera, dzięki temu lekarz może je analizować i dowolnie przetwarzać. Wykonane zdjęcia zapisywane są w karcie pacjenta, co daje łatwość konsultacji między naszymi specjalistami.

Tomografia Komputerowa

Na wyposażeniu kliniki znajduje się flagowy model tomografu 3D MyRay X9 PRO. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wykonać na miejscu zdjęcia:

  • pantomograficzne
  • cefalometryczne (boczne głowy)
  • CBCT – zdjęcia 3D (tomografia)

To innowacyjne urządzenie o doskonałej precyzji obrazowania, które wspomaga pracę lekarza zwłaszcza przed zabiegami implantologicznymi, ale także w endodoncji, ortodoncji lub chirurgii. Tomograf pozwala uzyskać bardzo szeroki zakres pola obrazowania – od 4x4cm czyli pojedynczego zęba, aż do 16x18cm (większość twarzy pacjenta). Technologia obecna w tomografie stomatologicznym ukazuje każdy szczegół anatomiczny, który chce zobaczyć lekarz. Dużą zaletą dla pacjenta jest także krótki czas badania i zmniejszona dawka promieniowania do niezbędnego minimum.

Tomografia Komputerowa Prime Dental

Informacja o wpływie rtg na środowisko

Na podstawie art. 32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 i pkt 4-16 zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko. W przywołanym przepisie art.4 ust.1 , we wskazanym zakresie pkt 4-16 odnajdujemy punkty 10) i 11):

  • działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich;
Z powyższego wynika więc obowiązek umieszczenia na stronie internetowej poradni stomatologicznej dokonującej ekspozycji promieniowania rtg informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.