fbpx

Leczenie Protetyczne

Leczenie to polega na odtworzeniu brakujących zębów, przywróceniu funkcji żucia oraz estetycznego i pięknego uśmiechu. 
Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania z zakresu leczenia protetycznego, odtwórczego, należy dobrze przeanalizować warunki w jamie ustnej pacjenta. Wspólnie z pacjentem, słuchając jego oczekiwań i sprawdzając możliwości leczenia, tworzymy plan leczenia. Daje nam to pewność, ze wspólnie dążymy do tego samego celu. 

Prime Dental Leczenie Protetyczne

Oferujemy: 

Korony

W Prime Dental lekarz oszlifowuje ząb pod kontrolą mikroskopu. 
Dla doskonałego efektu estetycznego powierzchnię zęba należy pomniejszyć z każdej strony (oszlifować) ok 1-2mm. Tak utworzymy miejsce dla przyszłej korony protetycznej. 
Pacjent ma możliwość wyboru materiału. Wykonujemy:
– Korona pełnoceramiczne z podbudową z tlenku cyrkonu
– Korony porcelanowe na podbudowie metalowej
– Korony porcelanowe e.max

Następnie lekarz pobiera wycisk zębów oraz dobiera kolor. Po kilku dniach pracownia protetyczna przesyła gotową koronę, którą lekarz cementuje na stałe. 

Prime Dental Korony

Mosty

Mosty – Dzięki mostom protetycznym możemy odtworzyć brakujące zęby. Zęby sąsiadujące z brakującym zębem nazywane są filarami przyszłego mostu. Takie zęby należy również oszlifować, podobnie jak w przypadku koron, pobrać wyciski oraz wysłać pracę do laboratorium. 
Wykonujemy:
– Mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu
– Mosty na podbudowie metalowej

Prime Dental Most

Licówki

Licówki – to wysokoestetyczne odbudowy porcelanowe lub kompozytowe najczęściej wykonywane w odcinku przednim. To cienka porcelanowa struktura, którą cementuje się do licowej (przedniej) części zęba. Lekarz jedynie minimalnie musi oszlifować zęby, a są również przypadki, w których zęby nie wymagają szlifowania. Jest to metoda minimalnie inwazyjna, która zapewnia doskonałe efekty estetyczne. Dzięki licówkom można zmienić kolor i kształt zęba. 

Prime Dental Licówki Veneers

Overlay, Onlay, Endokorona

Odbudowy typu overlay, onlay, endokorony – to najczęściej stosowane odbudowy po leczeniu kanałowym zębów trzonowych. Zabezpieczają ząb przed złamaniem oraz odbudowują zniszczone próchnicowo tkanki. Przy użyciu overlay można w bezpieczny sposób odtworzyć starte tkanki zęba, podnosząc wysokość zgryzu. 

Prime Dental Overlay Onlay

Protezy Dentystyczne

Uzupełnienia ruchome i uzupełnienia kombinowane – to różne formy protez zębowych. Mogą być traktowane jako prace ostateczne lub tymczasowe na czas gojenia, na przykład po dużych zabiegach implantologicznych. 

Prace kombinowane to najczęściej korony lub mosty oparte na własnych zębach pacjenta, które posiadają specjalne mocowania do protez, powodując, że taka proteza w połączeniu z mostami lub koronami, zdecydowanie lepiej się utrzymuje we właściwym miejscu. 

Prime Dental Proteza Kombinowana